Skip to content Skip to footer

Deze vorm van therapie is er op gericht om op systematische wijze over nare gebeurtenissen in het verleden te spreken met een behandelaar. Doel van de therapie is om traumatische gebeurtenissen te verwerken door ze bespreekbaar maken.

Niet als koele feiten, maar met de bijbehorende emotionele en lichamelijke reacties, zoals angst, pijn en verdriet. Voelen van deze tot dan toe diep weggestopte emoties is nodig om de problematiek te kunnen verwerken. Pas dan kunnen ze echt voltooid verleden tijd worden.

Leave a comment