RET staat voor Rationele Emotieve Therapie. RET gaat ervan uit dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden en dat mensen, veel meer dan ze meestal denken, de keuze hebben om uit vastgeroeste patronen te stappen. Kerngedachte is: niet de problemen zelf maken het ons moeilijk, maar de manier waarop we tegen problemen aankijken.

Bij de RET wordt gebruik gemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding. De B staat voor de bril waardoor je kijkt. De C staat voor consequentie (het gevolg). Het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt of denkt (B).

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd. Je zet als het ware een andere bril op; een betere; een meer realistische of eentje die meer aansluit bij de situatie (A). Het gevolg is dat het gevoel (C) positiever wordt. RET verschilt van sommige andere benaderingen in dat het confronterend en directief kan zijn. Huiswerkopdrachten zijn een vast onderdeel van de RET-aanpak.e