Miriam Bertrums

GZ-psycholoog

Mijn ervaring als Intensive care verpleegkundige heeft mij jaren geleden nieuwsgierig gemaakt naar de invloed van lichamelijk ziek zijn op psychologisch welzijn en andersom, de invloed van psychologisch problemen op lichamelijke klachten. Daarom ben ik op mijn 36e psychologie gaan studeren waarna ik een master ‘medische psychologie’ en postmaster ‘gezondheidszorgpsychologie  (GZ)’  heb afgerond. Ik behandel volwassen, ouderen en jong adolescenten voor  angst- en stemmingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis,  persoonlijkheidsproblematiek en mensen die door een lichamelijke aandoening  acceptatieproblematiek, verwerkingsproblemen en/of problemen in de omgang met hun beperkingen, angst en/of  somberheid ervaren.  In mijn behandeling ga ik uit van een holistische  mensbeeld waarbij lichaam, geest en de omgeving rondom een persoon onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik ervaar het als een uitdaging om samen met iedere individuele  cliënt te onderzoeken welke  behandeling het beste past bij  haar/zijn persoonlijkheid, hulpvraag  en doelen. In mijn behandeling ben ik, afhankelijk van wat er nodig is, empathisch, kritisch vragend,  steunend en richtinggevend. In mijn behandelingen maak ik gebruik van Cognitieve gedragstherapie, waaronder ook acceptance and commitment therapie en Competitieve Memory Training, oplossingsgerichte  therapie, EMDR,  en meerdere transdiagnostische  behandelingen of een compilatie hiervan.