Skip to content Skip to footer

Transgender is een overkoepelende term voor travestie, transgenderisme, transseksualiteit en alle andere vormen van gendervariantie.

Travestie

Travestie wordt dikwijls verward met dragqueens. Dragqueens zijn mannen die vrouwen imiteren, met veel glitter en glamour. Het dragqueen-fenomeen komt vooral voor in homo-omgevingen zoals een parade. Een travestiet is iemand die de behoefte heeft om kleding te dragen van het andere geslacht. Het wordt ook wel ‘crossdressing’ genoemd. Mannen die aan travestie doen voelen zich dus man, maar nemen soms graag een vrouwelijk uiterlijk aan. Het aantal mannelijke travesties vanaf twintig jaar wordt in Nederland op 1 tot 5% van de bevolking geraamd. Travestie kan zowel bij vrouwen als bij mannen voorkomen. Maar aangezien in onze cultuur mannelijke kleding of een mannelijke stijl voor vrouwen wordt geaccepteerd, blijft vrouwelijke travestie vrij onzichtbaar.

Transgenderisme

De term transgenderisme slaat op personen die mannelijke én vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit sterk aanwezig. Ook kan het voorkomen dat men zich soms man én soms vrouw voelt. Een lichamelijke aanpassing is soms (gedeeltelijk) gewenst om sekse-identiteit en genderidentiteit in overeenstemming te laten komen. Qua genderrol kunnen transgenderisten een heel eigen mix van mannelijke en vrouwelijke elementen verenigen.

Transseksualiteit

Wanneer de beleefde genderidentiteit niet in overeenstemming is met het biologisch geslacht kan dit een enorme psychische spanning veroorzaken. Veel transseksuele personen lossen deze spanning op door (gedeeltelijk) te leven in de gewenste genderrol en hun lichaam al dan niet via medische ingrepen (hormonen, operaties) aan te passen aan hun genderidentiteit.
Een transseksuele persoon is dus iemand die zichzelf psychisch, sociaal en seksueel beleeft als behorende tot de andere sekse.