Skip to content Skip to footer

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die is gestoeld op de theorie dat een groot deel van het menselijk gedrag aangeleerd is. Psychische klachten en andere problemen komen vaak voort uit aangeleerd gedrag. Hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst eerder versterken dan verminderen.

Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen.

Leave a comment