Skip to content Skip to footer

Cognitieve Therapie (CT) is een vorm van psychotherapie waarbij de gedachten en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen centraal staan. Het uitgangspunt van deze therapie is dat niet de gebeurtenis zelf negatieve gevoelens of gedragingen oproept maar de ‘gekleurde bril’ waardoor de gebeurtenis wordt gezien.

Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert.

CT is een kortdurende, gestructureerde therapie die op het heden en de toekomst is gericht. De geschiedenis van de client is echter wel van belang. In de behandeling zal namelijk eerst het ontstaan van de denkpatronen worden onderzocht . Door oefeningen tijdens de behandeling maar ook thuis komt de cliënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Leave a comment