Skip to content Skip to footer

Een consult kost per 1 januari 21 €90,-

Behandeling in de GBGGZ of SGGZ kan volledig worden vergoed door de zorgverzekering. Er zijn echter seksuele aandoeningen die niet binnen de GBGGZ of SGGZ vallen. Of sprake is van verzekerde zorg of onverzekerde zorg wordt duidelijk tijdens het gesprek met uw (hoofd)behandelaar. Seksuele problematiek die wel wordt vergoed is seksverslaving, genderdysforie en parafilie.

Om zelf niet met de financiële afhandeling te blijven zitten, kunnen we u vragen een akte van cessie te ondertekenen. Dit is een verklaring dat u de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar aan ons over laat. Dit houdt in dat wij de factuur van uw behandeling direct bij uw verzekeraar indienen en dat de verzekeraar ons betaalt.

In veel gevallen nemen wij  het deel dat niet vergoed wordt door de verzekeraar voor onze rekening zodat wij iedereen die graag geholpen wordt, een zorgaanbod kunnen doen. Dit betekent dat u voor behandeling geen eigen bijdrage betaalt (niet te verwarren met het wettelijke   eigen risico).

Mocht u tijdens uw traject bij ons van zorgverzekeraar wisselen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn ons hiervan op de hoogte te stellen?

Kijk   hier  voor meer informatie over verzekerde GGZ.  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch via 013-5350529.