Skip to content Skip to footer

De tevredenheid van cliënten en relaties is belangrijk voor ons. Mede daarom werken we volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen.

Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Natuurlijk kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of dat u suggesties heeft voor verbetering. In dat geval is het raadzaam dit met de psycholoog te bespreken, zodat er gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Ook wanneer het niet ‘klikt’ met de psycholoog, horen wij dit graag van u. Wij zoeken dan naar een goed alternatief.

Een klacht , wat nu?
Ontevreden over de geleverde zorg, uw behandelaar of wat anders? Laat het ons weten door te mailen naar s.sales@praktijkvoor-psychologie.nl

In gesprek
We gaan graag eerst met u in gesprek om een passende oplossing te vinden voor uw klacht.

Officiële klacht
Soms komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de praktijk mw. C. Heiyerjans (c.heiyerjans@praktijkvoor-psychologie.nl). Zij zal met u en eventueel andere betrokken partijen in gesprek gaan, waarna zij een aanbeveling voor een oplossing kan doen.

Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw klacht? Kijkt u dan op de website van de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/hulp-bij-klagen/

Niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u vinden op de website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie/

Heeft u een klacht over de geleverde zorg of behandelaar binnen de jeugdzorg? Ook dan kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij de geschillencommissie zorg.