Cognitieve Therapie

Cognitieve Therapie (CT) is een vorm van psychotherapie waarbij de gedachten en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen centraal staan. Het uitgangspunt van deze therapie is dat niet de gebeurtenis zelf negatieve gevoelens of gedragingen oproept...

Lees meer

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die is gestoeld op de theorie dat een groot deel van het menselijk gedrag aangeleerd is. Psychische klachten en andere problemen komen vaak voort uit aangeleerd gedrag. Hoe iemand handelt, bepaalt in...

Lees meer

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is effectief bij een groot aantal psychische klachten.  Tijdens de behandeling wordt samen met u onderzocht wat de relatie is tussen huidige problemen en vroegere ervaringen. Dit wordt gedaan aan de hand van wat u zelf in...

Lees meer

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring. Sommige mensen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische...

Lees meer

Klassieke traumaverwerking

Deze vorm van therapie is er op gericht om op systematische wijze over nare gebeurtenissen in het verleden te spreken met een behandelaar. Doel van de therapie is traumatische gebeurtenis(sen) te verwerken door ze bespreekbaar maken. Niet als...

Lees meer

Imaginaire exposure

Imaginaire exposure wordt gebruikt om nare gebeurtenissen en trauma’s te verwerken. “Exposure” betekent “blootstellen”. “Imaginair” betekent in “gedachten”. Als mensen iets akeligs hebben meegemaakt, proberen ze dikwijls te vermijden om er aan...

Lees meer

E-therapie

In je eigen tijd en omgeving therapie volgen is mogelijk met E(mail)-therapie, ook wel digitale zorg genoemd. Het is niet nodig om vrij te nemen van je werk om naar de praktijk te komen, in plaats daarvan kun je vanuit huis en op het moment dat...

Lees meer

Relatietherapie

Wanneer partners de weg vinden naar relatietherapie, dan zijn er meestal al een hele tijd lang zaken aan het misgaan. Belangrijk in de relatietherapie is vooral om gevoelens met elkaar te leren delen. Grofweg zijn er vier verschillende...

Lees meer