Skip to content Skip to footer

GZ-psycholoog

Binnen de praktijk vervul ik de functie als GZ-psycholoog. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich op hun  gemak voelen, zodat we samen zo goed mogelijk aan doelen kunnen werken. Op enkele behandelmethodes na, streef ik naar een praktische benadering. Binnen de behandelkamer worden technieken aangeleerd en deze worden buiten de behandelkamer getoetst. Op deze manier kunnen mensen met de aangereikte handvatten zelfstandig verder. Ik heb ervaring met diverse problematiek, waaronder angstklachten, stemmingsklachten, post-traumatische stressstoornis, specifieke fobieën (bijv. emetofobie, arachnafobie), laag zelfbeeld, AD(H)D en agressieproblemen. Ook kan ik hulp bieden bij klachten die cultuur gerelateerd zijn. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van onderdelen uit verschillende psychologische behandelmethoden, waaronder psycho-educatie, motiverende gespreksvoering, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), (imaginaire) exposure, COMET en eventueel eHealth ter ondersteuning van de behandeling. Ik bied ook behandeling aan in het Engels.

Leave a comment